Διαβάστε περισσότερα…Τι πρόβλημα λύνουμε: Ένα φαινόμενο που μόνο εκνευριστικό μπορεί να είναι, είναι την πιο ακατάλληλη στιγμή να αποσυνδεθούν τα καλώδια του υπολογιστή ή οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής έχετε και να χαθούν τα αρχεία που δεν είχατε…
διαβάστε περισσότερα...